Klio prisen


Hvad er Klio prisen?
I forbindelse med Sorø Spare- & Laanekasses 25 års fødselsdag ønskede bestyrelsen at give Sorø By en skulptur, der skulle stå foran Danske Bank, men som samtidig havde et link til Sorø´s historie og kultur.

Vi bad professor og skulptør Mogens Møller om at lave et forslag, og vi faldt alle for “Den nye Klio” på toppen af en granit søjle. Mogens Møller siger, at den ikke er historiens Klio, men den enkeltes Klio. Hun er ikke udstyret med bøger, men med et spejl, så historien ikke ændrer sig efter den, som er på den.

Klio står med front mod Alleen og ser fremad og ud i verden, men kan i spejlet se sig tilbage mod Klosterporten og byens gamle historie. Den latinske tekst på soklen betyder: “Den drøm jeg aldrig vågner af. Klio prisen uddeles til personer i Sorø, der yder en helt ekstraordinær indsats, som kan være indenfor kunst, sport, kultur, erhverv mv

Ulla Koch

Organist Knud Vad

Ulla Koch
Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt, vedholdende arbejde, der har bevaret og udbygget Ankerhus Seminarium – en værdifuld uddannelsesinstitution i Sorø Kommune. Det er ligeledes en påskønnelse af de vellykkede bestræbelser på at gøre seminariet og dets bygninger til en åben, synlig og aktiv del af det kulturelle liv i Sorø.
Ulla Koch modtog Klio prisen 5-12-2002
Knud Vad
Statuetten er givet som påskønnelse af et livslangt, vedholdende musikalsk engagement, der bl.a. har resulteret i “Sorø Internationale Musikfestival”, rækken af “Bachkantater i Sorø Klosterkirke” og i opførelsen af samtlige Bach orgelværker i Sorø hvert 5. år. Tildelingen er ligeledes en anerkendelse af den store betydning, dette arbejde har for Sorø i almindelighed, idet det er stærkt medvirkende til at gøre byen kendt i vide kredse for sin kultur og for sin kvalitet.
Organist Knud Vad modtog prisen d. 2002-12-05

Ole Ring

Ib Hahn Andersen

Ole Ring
Denne statuette er givet som en anerkendelse af et mangeårigt stædigt, utrætteligt og uegennyttigt arbejde for forbedring og udvikling af sportsklubber og foreningers forhold i Sorø Kommune.
Ole Ring modtog prisen d. 2004-03-05
Ib Hahn
Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt, stærkt og vedvarende engagement i det soranske lokalsamfund. Den er i særlig grad en påskønnelse af en indsats som formand for Sorø Spare- & Laanekasses Fond, der rækker langt videre, end de normale krav til denne post tilsiger. Præget af interesse, økonomisk indsigt og rettidig omhu er denne indsats grunden til, at fonden fortsat kan være aktivt nærværende og igangsættende i Sorø sports- og kulturliv – også efter perioder med svingende kunjunkturer og skiftende organisationsformer.
Ib Hahn modtog prisen d. 2007-04-12

Annelse Birkholm

Lorentz Jørgensen

Annelse Birkholm
Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt, stærkt og vedvarende engagement i det soranske lokalsamfund. Det er en påskønnelse af en indsats som erhvervs- og turistchef i Sorø Kommune, der rækker langt videre, end de normale krav til dette job tilsiger. Præget af uselvisk interesse for Sorø´s erhvervsliv, detailhandel og turistside, har din iværksætter lyst og idérigdom gavnet byens udvikling på alle fronter.
Annelise Birkholm modtog prisen d. 2007-10-31
Lorentz Jørgensen
Statuetten er givet som en anerkendelse af et mangeårigt, stærkt og vedvarende engagement i det soranske kulturliv. Den er i særlig grad en påskønnelse af en indsats for kunsten og kunstens forhold i Sorø – ikke mindst for den ildhu, der nu har resulteret i et nyt kunstmuseum.
Lorentz Jørgensen modtog prisen d. 2011-11-17

Gert Busk

Sanne Lohman

Gert Busk
Statuetten er givet som en anerkendelse af Gert Busk´s uegennyttige og vedvarende engagerment i Sorø Roklub gennem 40 år. De er i særlig grad tildelt for den enestående indsats, som er ydet til gavne for den soranske ungdom, og som har medvirket til at sætte soransk og dansk rosport på verdenskortet.
Gert Busk modtog prisen d. 2012-11-03
Sanne Lohman

Denne statuette er givet som en anerkendelse af et mangeårigt, stærkt og vedvarende engagement i Kyndelmisse Lysfesten i Sorø gennem 20 år.

Den er i særlig grad en påskønnelse for din indsats for at placere Sorø By og kulturinstitutioner på landkortet.

Sanne Lohman modtog Kilo prisen 16-05-2022