Fondens historie

Sorø Spare- & Laanekasse, som er det ældste af byens pengeinstitutter,
blev stiftet i 1867. I 1879 byggede sparekassen bygningen Storgade 12, som blev opført af arktitekt og bygningskonduktør C. J. Nissen,
mens facaden er i florentinsk renæssance af kgl. bygnings inspektør, etatsråd Chr. Hansen.

Sparekassen byggede i 1974 ny og mere morderne bygning i Storgade 14A, og fusionerede samtidig med Sparekassen Bikuben.

I forbindelse med denne fusion opstod en mellemregnings kapital på 3,2 millioner kroner, der blev udskilt i en særskilt fond, der fik navnet
Sorø Spare- & Laanekasses Fond.

Denne fond fik til formål at uddele 90% af renteudbyttet til lokal sport, kunst, kultur og foreningsliv i Sorø Kommune.

Fonden har i de forløbne år uddelt ca 30 mill. kroner.

Alle foreninger i Sorø Kommune kan ansøge om midler fra fonden, der foretager uddelinger ca 4 gange årligt.

Klio statuen i Sorø af PR-Foto